Op de vrijdagmiddag in de oneven weken werken we met honden en baasjes die wat extra begeleiding kunnen gebruiken in een specifieke situatie. Vaak zijn dit de wat meer reactieve honden.  De meeste problemen zijn er dan bij het moeite hebben met zien of passeren van een andere hond, bij het begroeten van mensen en het hebben van te weinig beheersing.  Deze honden laten we niet in een reguliere groep mee draaien omdat dit vaak veel te moeilijk voor ze is.

Meestal lessen we met deze doelgroep niet op onze eigen leslocatie maar gaan we de realiteit op zoeken, daar waar het probleem zich het meeste voordoet. We spreken dan ook af op allerlei plekken in de omliggende dorpen en wandelroutes.

Mensen kunnen gebruik maken van dit les uur zolang als dit nodig is maar kunnen ook vanuit de gemaakte vorderingen doorstromen naar een lesgroep.